Optimal Webbnärvaro – Svar till Elias Betinakis

En optimal webbnärvaro går generellt ut på att placera sig ett steg före konkurrenterna på en mognadstrappa som står i förhållande till den egna branschens, substituts eller andra framåt- eller bakåtintegrerande aktörers digitalisering.

webpresence_objective
En mognadstrappa där översta steget är total digitalisering av såväl affär som, marknadsföring, organisation och operations.
Varför: Det finns ingen anledning att själv ta initiativ för att skynda på en digitalisering av affär eller marknadsföring om inte branschen, substitut, framåt eller bakåtintegratörer i övrigt rör sig så. Vi kan anta att konsumenten inte är mogen om inget gap synliggjorts. Däremot går det inte heller att stå utanför en pågående digitalisering, så om en sådan har inletts av någon aktör bör företaget ta initiativ för att förändra sin affär och digitalisera denna – men endast i takt med branschen i övrigt för att undvika kanibalisering på den egna affären. Att din branch delvis eller helt kommer digitaliseras över tid – det står helt klart.
Det är Elias Betinakis ställer frågan, bland annat till mig, på Intellectas blogg: Vad är det allra viktigaste att tänka på för företag i det nya förändrade kommunikationsklimatet? Varför?
Jag bestämde mig på en gång för att försöka komprimera mitt svar så mycket som möjligt. Delvis för att jag såg det som en utmaning och delvis för att jag helt enkelt inte har tid att skriva en bok. Svaret ovan utgår från att företaget inte ska bakåtintegrera, framåtintegrera eller helt byta affärsidé samt att parallellt med den här strategin är det självklart så att jag skulle förespråka affärsutveckling och forskning i syfte att identifiera nya affärer i preventivt syfte mot oförutsedda händelser.
Slutligen fokuserade jag på affärsutveckling och övergripande strategi.
Jag undvek av olika orsaker direkt taktiska förslag såsom traditionella och digital reklam, seo, sem, distribuerad kommunikation, social mediastrategi, open source eller inte osv. Det hade bara komplicerat ämnet mer + att det är ju vad jag normalt bloggar om.
Även Björn Alberts, Björn Elmberg, Judith Wolst (extra kär i Judiths inlägg som blev en kort Slideshare presentation) och Brit Stakston har svarat på frågan.